Feed on
Posts
Comments

Transilvania lui Verne

resize_retezat
Retezatul văzut de la Cetatea Colţ © 7C

Misterosul Castel din Carpaţi ar fi Cetatea Colţ, cred mulţi. În centrul comunei Râu de Mori, pe raza căreia se află cetatea,  există un panou care te avertizează, fără să-ţi dea alte detalii, că te afli pe urmele lui Jules Verne. Iată ce scria marele romanicer francez despre Ardeal:

„Ciudată fărâmă din imperiul Austriei, această Transilvanie, Erdely în limba maghiară, adică «ţara pădurilor»! Se mărgineşte cu Ungaria la nord, cu Valahia la sud, cu Moldova la vest (sic!), întinsă pe şaizeci de mii de kilometri pătraţi, deci pe şase milioane de hectare – cam a noua parte din Franţa – e un fel de Elveţie, dar cu jumătate mai mare decât ţinutul helvetic, fără a fi mai populată

Cu podişuri potrivite pentru semănături, păşuni îmbelşugate, văi capricios desenate, cu piscuri severe, vărgată de ramificaţiile de origine plutonică ale Carpaţilor, Transilvania e brăzdată de numeroase cursuri de apă care sporesc Tisa şi mândra Dunăre, ale cărei Porţi de Fier, la câteva mile 11 spre sud, închid defileul Balcanilor pe hotarul Ungariei cu imperiul otoman. Aşa arată această veche ţară a dacilor, cucerită de Traian în primul veac al erei creştine”. (Jules Verne, „Castelul din Carpaţi”  – 1892).

Leave a Reply