Feed on
Posts
Comments

Tag Archive 'Matia Corvin'

Historia 2.0

Site-ul revistei Historia, www.historia.ro,  a fost relansat într-un format mult mai apropiat de necesităţile anului 2010. Încetând să mai fie doar un rezumat pe web al revistei, pagina electronică a publicaţiei  propune şi materiale exclusiv online. Unul dintre acestea este chiar „deschiderea” de site – un material despre Matia (Matei pe site-ul revistei) Corvin. Articolul este, în fapt, o recenzie […]

Read Full Post »

Imaginile tipărite pe monedele şi bancnotele unei ţări surprind fidel figurile-simbol şi/sau valorile fundamentale cu care se identifică sau prin care se legitimează puterea politică emitentă. Din cele mai vechi timpuri este aşa. De exemplu, Alexandru Macedon a bătut monede cu el purtând pe cap blana leului din Nemeea, din dorinţa de a se identifica […]

Read Full Post »

Despre potcoave de cai morţi

Zilele trecute, pe 3 aprilie mai precis, statuia ecvestră a regelui Matia Corvin din centrul Clujului a fost suspendată. Operaţiunea a fost necesară pentru buna desfăşurare a lucrărilor de restaurare. Monumentul, greu de 7,5 tone (cal şi călăreţ), a fost ridicat, cu ajutorul unui sistem hidraulic, la 40 de centimetri de soclu. Cu această ocazie a putut […]

Read Full Post »

Redau aici, cu permisiune autorului – şi este o mare onoare pentru Septem Castra să găzduiasă textul unui academician -, un studiu publicat de istoricul clujean Ioan-Aurel Pop, membru corespondent al Academiei, în revista Studii şi Materiale de Istorie Medie, XXVI, 2008. Materialul, de lung parcurs pentru un text online, este de natură să elucideze nelămuririle şi […]

Read Full Post »

Un tânăr istoric clujean a publicat o voluminoasă lucrare dedicată relaţiilor dintre două figuri care au marcat decisiv istoria Europei Centrale – Ştefan cel Mare şi Matia Corvin. Lucrarea lui Alexandru Simon este excepţională şi numai prin prisma faptului că de 100 de ani niciun istoric nu mai realizase un studiu de sinteză a relaţiilor […]

Read Full Post »