Feed on
Posts
Comments

Tag Archive 'Ţara Românească'

Pățania în urma căreia primul domn fanariot al Țării Românești, Vodă Nicolae Mavrocordat, a căzut prins de cătanele imperiale, în 1716, și dus în arest la domiciliu în Transilvania, este una dintre cele mai hilare pagini de istorie românească, dacă o privești cu detașarea dată de distanța celor aproape 300 de ani trecuți de atunci. […]

Read Full Post »

Imaginile tipărite pe monedele şi bancnotele unei ţări surprind fidel figurile-simbol şi/sau valorile fundamentale cu care se identifică sau prin care se legitimează puterea politică emitentă. Din cele mai vechi timpuri este aşa. De exemplu, Alexandru Macedon a bătut monede cu el purtând pe cap blana leului din Nemeea, din dorinţa de a se identifica […]

Read Full Post »