Feed on
Posts
Comments

Tag Archive 'Transilvania'

De ceva vreme sunt încântatul posesor al unei „Cărţi de cetire”, tipărită în 1864,  la Buda, pentru uzul elevilor români din Imperiul Austriac. Volumul, destul de subţirel (160 de pagini), a fost hărăzit instruirii învăţăceilor de clasa a treia. Este scris cu litere chirilice în majoritate,  dar cuprinde şi pagini cu litere latine. Manualul are […]

Read Full Post »

Ardealul din letopiseţ

Elogiile lui Grigore Ureche la adresa Ardealului nu erau vorbe în vânt. Primul mare cronicar moldovean a fost contemporan cu „epoca de aur” a Transilvaniei princiare, adică prima jumătate a secolului al XVII-lea. Ardealul semi independent cunoştea o perioadă de ascensiune economică, politică, militară şi culturală sub Gabriel Bethlen şi Gheorghe Rakoczi I. La curtea de la […]

Read Full Post »

Un destin remarcabil: Mihai Şerban

În curând va vedea lumina tiparului o monumentală istorie a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj. În aşteptarea volumului, reiau un post de acum aproape doi ani, despre unul dintre fondatorii acestei instituţii, profesorul Mihai Şerban, o personalitate prea puţin cunoscută a Clujului interbelic. O sumedenie de personalităţi din Transilvania nu şi-au găsit […]

Read Full Post »

Cineva mai inspirat ca mine scria că peisajul din preajma satului Viscri nu este cu nimic mai prejos decât cel din sudul Franţei. Nu am fost în Provence, dar pot spune că, într-o zi senină de vară, zona Viscri poate fi comparată în frumuseţe cu Toscana, chiar dacă este un alt tip de privelişte, mai […]

Read Full Post »

Rezumat: Călătorul vizitează cele mai importante oraşe ale Ţinutului Secuiesc – Odorhei şi Târgu-Mureş. Este dezamăgit de felul în care arată primul şi de apucătuile prea puţin occidentale ale locuitorilor săi, şi se arată uimit de mizeria de pe străzi. În schimb, biblioteca Teleki din Târgu-Mureş şi oraşul, în general, îi lasă o impresie bună. […]

Read Full Post »

Rezumat: Andrew Archibald Paton ia masa cu episcopul ortodox Andrei Șaguna și cu comitele sașilor, vizitează intrarea în defileul Oltului şi satul Cisnădie, de frumusețea căruia este impresionat, ajunge în orașul armenesc Dumbrăveni, trece prin Mediaș și se opreşte la Sighișoara, unde este cazat mizerabil, dar are parte de o atmosferă idilică de Crăciun. … […]

Read Full Post »

CARTEA. Scriitorul englez Andrew Archibald Paton a lăsat în urma sa o foarte interesantă descriere a Transilvaniei, pe care a vizitat-o în iarna din 1849-1850. Observaţiile sale de călătorie sunt prinse în cartea „Gotul şi hunul; sau Transilvania, Debrecen, Pesta și Viena, în 1850” (The Goth and the Hun; or, Transylvania, Debreczin, Pesth, and Vienna, […]

Read Full Post »

Un atlas din 1667  care conţine şi una dintre cele mai cunoscute hărţi medievale ale Transilvaniei, cea întocmită de cartograful flamand Gerardus Mercator (1512-1594), se află în restaurare la Centrul de Restaurare şi Conservare de Carte Veche din Alba Iulia. Harta în cauză a devenit un „best-seller” la începutul secolului al XVII-lea, după ce alt […]

Read Full Post »

Pățania în urma căreia primul domn fanariot al Țării Românești, Vodă Nicolae Mavrocordat, a căzut prins de cătanele imperiale, în 1716, și dus în arest la domiciliu în Transilvania, este una dintre cele mai hilare pagini de istorie românească, dacă o privești cu detașarea dată de distanța celor aproape 300 de ani trecuți de atunci. […]

Read Full Post »

Ghidul Baedeker al Transilvaniei de la 1896 prezintă detalii despre traseul căilor ferate din Ardeal, amănunte despre oraşe şi târguri, cu indicarea principalelor hoteluri şi restaurante – cele mai bune fiind notate cu câte o stea -, dar şi ponturi pentru excursii în împrejurimile acestora sau în Munţii Făgăraş ori Apuseni. Atenţia cea mai mare […]

Read Full Post »

Older Posts »